Suomeksi På svenska In english

Suomen sairaanhoitajien jäsenhakemus

Vuotuinen jäsenmaksumme on sairaanhoitajajäsenelle 50 euroa, eläkeläiselle, työttömälle ja perhevapaalla olevalla 35 euroa ja sairaanhoitajaopiskelijalle 15 euroa.
Valmistumisvuonna opiskelija maksaa vain opiskelijan jäsenmaksun.

*

Anna hetu muodossa 010101-0101 tai 010101A0101

*

*

*

*

*

*

Kieli *


Haen *

Oppilaitos *

Opintolinja *

Suoritettu tutkinto *

Valmistumispäivä *

Arvioitu valmistumispäivä *


Yhdistys *

Voit liittyä Suomen Sairaanhoitajiin henkilöjäseneksi tai kuulua meihin alueyhdistyksen jäsenenä. Alueyhdistys valitaan useimmiten oman asuinpaikan mukaan, jolloin paikalliseen toimintaan osallistuminen on helpointa

Työtilanne *

Työnantaja *

Työpaikka *

Ammattinimike *

 • Alue-esihenkilö
 • Aluejohtaja
 • Alueohjaaja
 • Aluepäällikkö
 • Amanuenssi
 • Ammatillinen kuntoutusohjaaja
 • Ammatillinen ohjaaja
 • Ammatillinen tukihenkilö
 • Analyytikko
 • Anestesiahoitaja
 • Apuhoitaja
 • Apulaisosastonhoitaja
 • Apulaispalveluesimies
 • Apulaisprofessori
 • Apulaisrehtori
 • Apulaistarkastaja
 • Apulaistutkija
 • Apulaisylihoitaja
 • Apuvälineasiantuntija
 • Apuvälineteknikko
 • Asemavastaava
 • Asiakaskoordinaattori
 • Asiakasneuvoja
 • Asiakasohjaaja
 • Asiakasohjauksen päällikkö
 • Asiakaspalvelija
 • Asiakaspalvelun tiimivastaava
 • Asiakaspalvelupäällikkö
 • Asiakaspalvelusihteeri
 • Asiakastukihenkilö
 • Asiakasvastaava
 • Asiakkuusjohtaja
 • Asiakkuussuunnittelija
 • Asiantuntija
 • Asiantuntijahoitaja
 • Asiantuntijasairaanhoitaja
 • Assistentti
 • Asumisen ohjaaja
 • Asumisneuvoja
 • Asumispal. Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Asumispalvelun johtaja
 • Asumispalvelutyöntekijä
 • Asumisyksikön esihenkilö
 • Asumisyksikön ohjaaja
 • Asuntolan hoitaja
 • Atk-suunnittelija
 • Audionomi
 • Avainasiakaspäällikkö
 • AVH-koordinaattori
 • Avohuollon ohjaaja
 • Avopalveluiden päällikkö
 • Avopalveluohjaaja
 • Avustaja
 • Bioanalyytikko
 • Bioanalyytikko/laboratoriohoitaja
 • Dementiahoitaja
 • Depressiohoitaja
 • Diabeteshoitaja
 • Diakoniatyöntekijä
 • Diakonissa
 • Dialyysihoitaja
 • Digihoitaja
 • Dosentti
 • Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija
 • Elinsiirtokoordinaattori
 • Ensih.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Ensihoidon asiantuntija
 • Ensihoidon johtaja
 • Ensihoidon kenttäjohtaja
 • Ensihoitaja
 • Ensihoitaja/sairaanhoitaja
 • Ensihoitomestari
 • Ensihoitopalveluiden päällikkö
 • Erikoishammashoitaja
 • Erikoislaboratoriohoitaja
 • Erikoislääkintävoimistelija
 • Erikoisohjaaja
 • Erikoisröntgenhoitaja
 • Erikoissairaanhoitaja
 • Erikoissuunnittelija
 • Erikoistutkija
 • Erityisasiantuntija
 • Erityisavustaja
 • Erityiskoulunkäyntiavustaja
 • Erityisohjaaja
 • Erityisopettaja
 • Erityissosiaaliohjaaja
 • Esihenkilö
 • Esimies
 • Etsivä nuorisotyöntekijä
 • Farmaseutti
 • Fysioterapeutti
 • Geronomi
 • Haavahoitaja
 • Hallinnon asiantuntija
 • Hallintoylihoitaja
 • Hammashoitaja
 • Hammashoitajaopiskelija (oppisopimus)
 • Hammashuoltaja
 • Hammaslaborantti
 • Hammasteknikko
 • Hankepäällikkö
 • Hankinta-asiantuntija
 • Hankintasihteeri
 • HEMS-ensihoitaja
 • Henkilökohtainen avustaja
 • Henkilöstöpäällikkö
 • Henkilöstösuunnittelija
 • Henkilöstövastaava
 • Hieroja/Jalkaterapeutti
 • Hoidonsuunnittelija
 • Hoitaja
 • Hoitoapulainen
 • Hoitokoordinaattori
 • Hoitologistikko
 • Hoitotason ensihoitaja
 • Hoitotyön asiantuntija
 • Hoitotyön Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Hoitotyön johtaja
 • Hoitotyön opettaja
 • Hoiva-avustaja
 • Hoivakodin johtaja
 • Hoivamestari
 • Hoivapalveluesimies
 • HR- ja hallintokoordinaattori
 • HR-asiantuntija
 • HR-partner
 • HR-­sihteeri
 • Hygieniahoitaja
 • Hyvinvointikoordinaattori
 • Hyvinvointiohjaaja
 • Hyvinvointipedagogi
 • Hyvinvointitutor
 • Hätäkeskuspäivystäjä
 • Hätävalmiuden ja terveydenhuollon koordinaattori
 • Ikääntyneiden palveluohjaaja
 • Iltapäiväkerhon ohjaaja
 • IVF-Laboratoriohoitaja
 • Jalkaterapeutti
 • Jalkojenhoitaja
 • Johtaja
 • Johtava asiantuntija
 • Johtava fysioterapeutti
 • Johtava hoitaja
 • Johtava hyvinvointitutor
 • Johtava kodinhoitaja
 • Johtava ohjaaja
 • Johtava työterveysfysioterapeutti
 • Johtava työterveyshoitaja
 • Johtava ylihoitaja
 • Järjestöpäällikkö
 • Järjestösihteeri
 • Järjestösuunnittelija
 • Jäsensihteeri
 • Kasvattaja
 • Kasvatusohjaaja
 • Kasvatustyön ohjaaja
 • Kehittäjäasiantuntija
 • Kehittäjäkokemusasiantuntija
 • Kehittämiskoordinaattori/palveluesimies
 • Kehittämispäällikkö
 • Kehittämissuunnittelija
 • Kehitys- ja palvelupäällikkö
 • Kehitys- ja työllisyyskoordinaattori
 • Kehitysvammahoitaja
 • Kehitysvammaohjaaja
 • Kenttäjohtaja
 • Kenttäsairaanhoitaja
 • Kerho-ohjaaja
 • Kipsimestari
 • Kliininen asiantuntija
 • Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja
 • Kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • Kliinisen hoitotyön opettaja
 • Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja
 • Kodinhoitaja
 • Koordinaattori
 • Kotiavustaja
 • Kotihoid.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Kotihoidon aluevastaava
 • Kotihoidon/Palvelun johtaja
 • Kotikuntouttaja
 • Kotipalveluohjaaja
 • Kotipalvelutyöntekijä
 • Kotisairaanhoitaja
 • Kotiutuskoordinaattori
 • KOT-lastenhoitaja
 • Kouluavustaja
 • Koulukuraattori
 • Koulunkäynninohjaaja
 • Koulunkäyntiavustaja
 • Koulunkäyntiohjaaja
 • Kouluohjaaja
 • Koulusosionomi
 • Kouluterveydenhoitaja
 • Kouluttaja
 • Koulutuskoordinaattori
 • Koulutusohjaaja
 • Koulutussihteeri
 • Koulutussuunnittelija
 • Kouluyhteisöohjaaja
 • Kriisityöntekijä
 • Kuntohoitaja
 • Kuntoutuksen ohjaaja
 • Kuntoutusasiantuntija
 • Kuntoutuskoordinaattori
 • Kuntoutusohjaaja
 • Kuntoutuspalvelupäällikkö
 • Kuntoutuspäällikkö
 • Kuntoutussihteeri
 • Kuntoutussuunnittelija
 • Kurssisihteeri
 • Kätilö
 • Laatukoordinaattori
 • Laatupäällikkö
 • Laborantti/näytteenottaja
 • Laboratorio Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Laboratoriohoitaja
 • Laboratoriolähihoitaja
 • Laboratoriomestari
 • Laboratorion työnjohtaja
 • Laboratoriotyöntekijä
 • Laitoshuoltaja
 • Lapsiperheiden kotipalvelut työntekijä
 • Laserhoitaja
 • Lasten-/Leikinohjaaja
 • Lastenhoitaja
 • Lastenkodin johtaja
 • Lastenohjaaja
 • Lastensuojelun ohjaaja
 • Lastensuojeluyksikön ohjaaja
 • Lehtori
 • Leikkaushoitaja
 • Leikkaussairaanhoitaja
 • Liikkumiskoordinaattori
 • Liikunnanohjaaja
 • Lähiesimies/sairaanhoitaja
 • Lähihoitaja
 • Lähihoitaja/ ohjaaja
 • Lähihoitaja/terveyskeskus avustaja
 • Lähikasvattaja
 • Lähiohjaaja
 • Lääk.Vahtim/Sairaankuljettaja
 • Lääketeknikko
 • Lääkintäesimies/Päällikkö/Vastaava
 • Lääkintävahtimestari
 • Lääkärikoulutuksen koordinaattori
 • Magneettihoitaja
 • Mielenterveyshoitaja
 • Mielenterveysohjaaja
 • Mielisairaanhoitaja
 • Muistihoitaja
 • Muistikoordinaattori
 • Muistiluotsi
 • Muistineuvoja
 • Muistiohjaaja
 • Musiikkiterapeutti
 • Muu johtava asema
 • Muut
 • Muut esimiehet
 • Myyjä
 • Neuromodulaatiohoitaja
 • Nuoriso-ohjaaja
 • Nuorisotyöntekijä
 • Näytteenottaja
 • Obduktioapulainen
 • Obduktiopreparaattori
 • Ohjaaja
 • Ohjaamonuorisotyöntekijä
 • Operatiivinen päällikkö
 • Opettaja
 • Opetushoitaja
 • Opetuskoordinaattori
 • Opetussuunnittelija
 • Opinto- ja uravalmentaja
 • Oppilaskodin johtaja
 • Optikko
 • Osastonhoitaja
 • Osastonsihteeri
 • Osastovastaava
 • Osatoim.vastaava Ylihoitaja
 • Osteopaatti
 • Ostopalvelukoordinaattori
 • Palomies
 • Palomies/Perustason ensihoitaja
 • Palvelualueylihoitaja
 • Palveluasiantuntija
 • Palveluesihenkilö
 • Palveluesimies
 • Palveluesimies/Päällikkö/Vastaava
 • Palvelujohtaja
 • Palvelukeskuksen johtaja
 • Palvelukodin johtaja
 • Palvelukoordinaattori
 • Palvelukotityöntekijä
 • Palveluneuvoja
 • Palveluohjaaja
 • Palvelupäällikkö
 • Palvelusihteeri
 • Palvelutalon johtaja
 • Palveluvastaava
 • Palveluyksikön johtaja
 • Palveluyksikön päällikkö
 • Palveluyksikön vastaava
 • Perehdytyskoordinaattori
 • Perfuusioteknikko
 • Perhehoidon ohjaaja
 • Perhehoitaja
 • Perhekasvattaja
 • Perhekotivanhempi
 • Perhekuntoutuksen ohjaaja
 • Perhelomittaja
 • Perheneuvoja
 • Perheohjaaja
 • Perhepäivähoidon ohjaaja
 • Perhepäivähoitaja
 • Perheterapeutti
 • Perhetoiminnan ohjaaja
 • Perhetyöntekijä
 • Perushoitaja
 • Peruskoulun opettaja
 • Perustason ensihoitaja
 • Perusturvajohtaja
 • Piiritarkastaja
 • Potilasasiamies
 • Potilaskuljettaja
 • Professori
 • Projektiasiantuntija
 • Projektiassistentti
 • Projektikoordinaattori
 • Projektipäällikkö
 • Projektisihteeri/-Suunnittelija
 • Projektisuunnittelija
 • Projektityöntekijä
 • Psykiatrinen hoitaja
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Puheenjohtaja
 • Puheterapeutti
 • Puhevammaisten tulkki
 • Päihde- ja mielenterveystyöntekijä
 • Päihdesairaanhoitaja
 • Päihdeterapeutti
 • Päihdetyön ohjaaja
 • Päihdetyöntekijä
 • Päivähoitaja
 • Päiväkodin johtaja
 • Päiväkodin opettaja
 • Päiväkotityöntekijä
 • Päivätoiminnan ohjaaja
 • Päät. Pääluottamusmies
 • Päätoiminen Tuntiopettaja Th
 • Päätoimittaja/Toimittaja
 • Ratkaisuasiantuntija
 • Ravitsemustyöntekijä
 • Rehtori
 • Rekrytointikoordinaattori
 • Resurssikoordinaattori
 • Resurssisuunnittelija
 • Rokotushoitaja
 • Ryhmäavustaja
 • Ryhmänohjaaja
 • Ryhmäperhepäivähoitaja
 • Röntgenhoitaja
 • Sairaalahuoltaja
 • Sairaanhoitaja
 • Sairaanhoitaja, työhönvalmentaja
 • Sairaanhoitaja/kätilö
 • Sairaankulj.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Sairaankuljettaja
 • Sammutusmies
 • Seksuaaliterapeutti
 • Seurakuntasisar
 • Silmähoitaja
 • Sonograaferi
 • Sosiaalihoitaja
 • Sosiaalikasvattaja
 • Sosiaaliohjaaja
 • Sosiaalisen kuntoutuksen ohjaaja
 • Sosiaalitarkastaja
 • Sosiaaliterapeutti
 • Sosiaalityöntekijä
 • Sosionomi
 • Sovellusasiantuntija
 • Sovelluskehittäjä
 • Sovellussuunnittelija
 • Suuhygienisti
 • Suunnittelija
 • Syöpäsairaanhoitaja
 • Tarkastaja Ei Terv.Huollon
 • Tartuntatautihoitaja
 • TE-asiantuntija
 • Tehohoitaja
 • Terapiakoordinaattori
 • Terveyden edistämisen päällikkö
 • Terveydenhoitaja
 • Terveydenhoitaja / Sairaanhoitaja
 • Terveydenhuollon tarkastaja
 • Terveyskeskusavustaja
 • Terveysmestari
 • Terveysneuvoja
 • Tietohallintoasiantuntija
 • Tietohallintokoordinaattori
 • Tietojärjestelmäsuunnittelija
 • Tietopalvelusihteeri
 • Tietosuojavastaava
 • Tiimiesihenkilö
 • Tiimiesimies
 • Tiiminvetäjä
 • Tiimivastaava
 • Tiimivastaava/lähihoitaja
 • Tiimivastaava/sairaanhoitaja
 • Tilannekeskuspäivystäjä
 • Toiminnanjohtaja
 • Toiminnanohjaaja
 • Toimintaterapeutti
 • Toimintayksikön esimies
 • Toimipaikanpäällikkö
 • Toimipisteen vastaava
 • Toimisto yms. sihteeri
 • Toimitusjohtaja
 • Tulosaluejohtaja
 • Tuote-/Lääke-esittelijä
 • Tuotehallintakoordinaattori
 • Turva-auttaja
 • Turvakodin ohjaaja
 • Turvapuhelinpäivystäjä
 • Tutkija
 • Tutkimusapulainen
 • Tutkimusassistentti
 • Tutkimushoitaja
 • Tutkimuskoordinaattori
 • Tutkimussihteeri
 • Tutkimusteknikko
 • Työfysioterapeutti
 • Työhyvinvointiasiantuntija
 • Työhyvinvointikoordinaattori
 • Työhyvinvointipäällikkö
 • Työhönvalmentaja
 • Työjärjestelijä
 • Työkykykoordinaattori
 • Työsuojeluasiantuntija
 • Työsuojelupäällikkö
 • Työsuojelutarkastaja
 • Työsuojeluvaltuutettu
 • Työterveysfysioterapeutti
 • Työterveyshoitaja
 • Työterveyshoitaja / sairaanhoitaja
 • Työterveyssihteeri
 • Työvalmentaja
 • Työvuorosuunnittelija
 • Ultraäänihoitaja
 • Unihoitaja
 • Uroterapeutti
 • Vajaamielishoitaja
 • Valmentaja
 • Valmiussuunnittelija
 • Valvontakoordinaattori
 • Vammaispalveluohjaaja
 • Vanhainkodin apulaisjohtaja
 • Vanhainkodin johtaja
 • Vapaa-ajan ohjaaja
 • Varhaiserityisavustaja
 • Varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Varhaiskasvatuksen avustaja
 • Varhaiskasvatuksen erityisavustaja
 • Varhaiskasvatuksen hoitaja
 • Varhaiskasvatuksen koordinaattori
 • Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Varhaiskasvatuksen ohjaaja
 • Varhaiskasvatuksen opettaja
 • Vastaanottohoitaja/-virkailija
 • Vastaava apulaisosastonhoitaja
 • Vastaava fysioterapeutti
 • Vastaava hammashoitaja
 • Vastaava hammashuoltaja
 • Vastaava hoitaja
 • Vastaava kehitysvammahoitaja
 • Vastaava laboratoriohoitaja
 • Vastaava lastenhoitaja
 • Vastaava lähihoitaja
 • Vastaava lääkintävahtimestari
 • Vastaava mielisairaanhoitaja
 • Vastaava ohjaaja
 • Vastaava palveluesimies
 • Vastaava palveluneuvoja
 • Vastaava röntgenhoitaja
 • Vastaava sairaanhoitaja
 • Vastaava sairaankuljettaja
 • Vastaava sosiaalityöntekijä
 • Vastaava suuhygienisti
 • Vastaava terveydenhoitaja
 • Vastaava työfysioterapeutti
 • Vastaava työterveysfysioterapeutti
 • Vastaava työterveyshoitaja
 • Vastuualuejohtaja
 • Vastuuhenkilö
 • Vastuusairaanhoitaja
 • Vastuuyksikköjohtaja
 • Vastuuyksikköpäällikkö
 • Vauvatyöntekijä
 • Virikeohjaaja
 • Vuorovastaava
 • Välinehuoltaja
 • Välinehuoltopäällikkö
 • Yhteisötyöntekijä
 • Yhteyspäällikkö
 • Yksikön Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Yksikön johtaja
 • Yksikön päällikkö
 • Yksilövalmentaja
 • Ylempi hammashoitaja
 • Yliassistentti
 • Ylihoitaja
 • Yliopettaja
 • Ylitarkastaja
 • Yöhoitaja
 • Yöohjaaja
 • Yöosastonhoitaja
 • Yöylihoitaja

Työsuhteen alkupäivä *

...koska olen

Loppupäivä *

Työttömyyden vuoksi alennettu jäsenmaksu jatkuu enintään ilmoitusvuoden loppuun saakka. Mikäli työttömyys jatkuu tämän jälkeen, ilmoita siitä meille.

Tähän voit halutessasi täyttää sinua suositelleen henkilön tiedot


Lisätietoja

/ 500

Vakuuta antamasi tiedot oikeiksi on pakollinen tieto
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi on pakollinen tieto