Suomeksi På svenska In english

Suomen sairaanhoitajien jäsenhakemus

Vuotuinen jäsenmaksumme on sairaanhoitajajäsenelle 50 euroa, eläkeläiselle, työttömälle ja perhevapaalla olevalla 35 euroa ja sairaanhoitajaopiskelijalle 15 euroa.
Valmistumisvuonna opiskelija maksaa vain opiskelijan jäsenmaksun.

*

Anna hetu muodossa 010101-0101 tai 010101A0101

*

*

*

*

*

*

Kieli *


Haen *

Oppilaitos *

Opintolinja *

Suoritettu tutkinto *

Valmistumispäivä *

Arvioitu valmistumispäivä *


Yhdistys *

Voit liittyä Suomen Sairaanhoitajiin henkilöjäseneksi tai kuulua meihin alueyhdistyksen jäsenenä. Alueyhdistys valitaan useimmiten oman asuinpaikan mukaan, jolloin paikalliseen toimintaan osallistuminen on helpointa

Työtilanne *

Työnantaja *

Työpaikka *

Ammattinimike *

 • Ajojärjestelijä
 • Alue-esihenkilö
 • Aluejohtaja
 • Alueohjaaja
 • Aluepäällikkö
 • Amanuenssi
 • Ammatillinen ohjaaja
 • Ammatillinen tukihenkilö
 • Analyytikko
 • Anestesiahoitaja
 • Apuhoitaja
 • Apulaisosastonhoitaja
 • Apulaispalveluesimies
 • Apulaisprofessori
 • Apulaisrehtori
 • Apulaistarkastaja
 • Apulaistutkija
 • Apulaisylihoitaja
 • Apuvälineasiantuntija
 • Apuvälineteknikko
 • Asemavastaava
 • Asiakaskoordinaattori
 • Asiakasneuvoja
 • Asiakasohjaaja
 • Asiakasohjauksen päällikkö
 • Asiakaspalvelija
 • Asiakaspalvelukoordinaattori
 • Asiakaspalvelun tiimivastaava
 • Asiakaspalvelupäällikkö
 • Asiakaspalvelusihteeri
 • Asiakaspäällikkö
 • Asiakastukihenkilö
 • Asiakasvastaava
 • Asiakkuusjohtaja
 • Asiakkuussuunnittelija
 • Asiantuntija
 • Asiantuntijahoitaja
 • Asiantuntijasairaanhoitaja
 • Assistentti
 • Asumisen ohjaaja
 • Asumisneuvoja
 • Asumispal. Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Asumispalvelun johtaja
 • Asumispalvelutyöntekijä
 • Asumisyksikön esihenkilö
 • Asumisyksikön ohjaaja
 • Asuntolan hoitaja
 • Atk-suunnittelija
 • Audionomi
 • Autismikuntoutusohjaaja
 • Avainasiakaspäällikkö
 • AVH-koordinaattori
 • Avopalveluiden esimies
 • Avopalveluiden päällikkö
 • Avopalveluohjaaja
 • Avustaja
 • Bioanalyytikko
 • Bioanalyytikko/laboratoriohoitaja
 • Dementiahoitaja
 • Depressiohoitaja
 • Diabeteshoitaja
 • Diakonia-avustaja
 • Diakoniatyöntekijä
 • Diakonissa
 • Dialyysihoitaja
 • Digihoitaja
 • Dosentti
 • Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija
 • Elinluovutuskoordinaattori
 • Elinsiirtokoordinaattori
 • Ensih.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Ensihoidon asiantuntija
 • Ensihoidon johtaja
 • Ensihoidon kenttäjohtaja
 • Ensihoitaja
 • Ensihoitaja/sairaanhoitaja
 • Ensihoito päivystäjä
 • Ensihoitomestari
 • Ensivastekouluttaja
 • Erikoisammattihenkilö
 • Erikoishammashoitaja
 • Erikoislaboratoriohoitaja
 • Erikoislääkintävoimistelija
 • Erikoisohjaaja
 • Erikoisröntgenhoitaja
 • Erikoissairaanhoitaja
 • Erikoissuunnittelija
 • Erikoistutkija
 • Erityisasiantuntija
 • Erityisavustaja
 • Erityisen tuen perhetyönohjaaja
 • Erityiskoulunkäyntiavustaja
 • Erityisohjaaja
 • Erityisopettaja
 • Erityissosiaaliohjaaja
 • Erityissuunnittelija
 • Esihenkilö
 • Esikoulun opettaja
 • Esimies
 • Etsivä nuorisotyöntekijä
 • Farmaseutti
 • Fysioterapeutti
 • Geronomi
 • Haavahoitaja
 • Hallinnollinen osastonhoitaja
 • Hallinnon asiantuntija
 • Hallintoylihoitaja
 • Hammashoitaja
 • Hammashuoltaja
 • Hammaslaborantti
 • Hammasteknikko
 • Hankekoordinaattori
 • Hankepäällikkö
 • Hankinta-asiantuntija
 • Hankintakoordinaattori
 • Hankintasihteeri
 • HEMS-ensihoitaja
 • Henkilökohtainen avustaja
 • Henkilökohtainen ohjaaja
 • Henkilöstöasiantuntija
 • Henkilöstöpäällikkö
 • Henkilöstösuunnittelija
 • Henkilöstövastaava
 • Hieroja
 • Hieroja/Jalkaterapeutti
 • Hoidonsuunnittelija
 • Hoitaja
 • Hoitoapulainen
 • Hoitokoordinaattori
 • Hoitologistikko
 • Hoitotason ensihoitaja
 • Hoitotyön asiantuntija
 • Hoitotyön Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Hoitotyön johtaja
 • Hoitotyön opettaja
 • Hoiva-avustaja
 • Hoivakodin johtaja
 • Hoivamestari
 • Hoivapalveluesimies
 • Hoivapalvelupäivystäjä
 • HR- ja hallintokoordinaattori
 • HR-asiantuntija
 • HR-partner
 • HR-­sihteeri
 • Hygieniahoitaja
 • Hygieniakoordinaattori
 • Hyvinvointikoordinaattori
 • Hyvinvointiohjaaja
 • Hyvinvointipedagogi
 • Hyvinvointipäällikkö
 • Hyvinvointitutor
 • Hätäkeskuspäivystäjä
 • Hätävalmiuden ja terveydenhuollon koordinaattori
 • IBD-asiantuntijahoitaja/sairaanhoitaja
 • Ikääntyneiden palveluohjaaja
 • Iltapäiväkerhon ohjaaja
 • Interventiokoordinaattori
 • IVF-Laboratoriohoitaja
 • Jalkaterapeutti
 • Jalkojenhoitaja
 • Johtaja
 • Johtava asiantuntija
 • Johtava fysioterapeutti
 • Johtava hoitaja
 • Johtava hyvinvointitutor
 • Johtava kodinhoitaja
 • Johtava ohjaaja
 • Johtava röntgenhoitaja
 • Johtava työterveysfysioterapeutti
 • Johtava työterveyshoitaja
 • Johtava ylihoitaja
 • Järjestelmäasiantuntija
 • Järjestöasiantuntija
 • Järjestöavustaja
 • Järjestöpäällikkö
 • Järjestösihteeri
 • Järjestösuunnittelija
 • Jäsenpalvelupäällikkö
 • Jäsensihteeri
 • Kasvattaja
 • Kasvatusohjaaja
 • Kasvatustyön ohjaaja
 • Kehittäjäasiantuntija
 • Kehittäjäkokemusasiantuntija
 • Kehittämisjohtaja
 • Kehittämiskonsultti
 • Kehittämiskoordinaattori/palveluesimies
 • Kehittämispäällikkö
 • Kehittämissuunnittelija
 • Kehitys- ja palvelupäällikkö
 • Kehitys- ja työllisyyskoordinaattori
 • Kehitysvammahoitaja
 • Kehitysvammaohjaaja
 • Kenttäjohtaja
 • Kenttäsairaanhoitaja
 • Kerho-ohjaaja
 • Kipsimestari
 • Kliininen asiantuntija
 • Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja
 • Kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • Kliinisen hoitotyön opettaja
 • Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja
 • Kodinhoitaja
 • Koordinaattori
 • Koordinoiva hoitaja
 • Kotiavustaja
 • Kotihoid.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Kotihoidon aluevastaava
 • Kotihoidon/Palvelun johtaja
 • Kotikuntouttaja
 • Kotipalveluohjaaja
 • Kotipalvelutyöntekijä
 • Kotisairaanhoitaja
 • Kotiutushoitaja
 • Kotiutuskoordinaattori
 • KOT-lastenhoitaja
 • Kouluavustaja
 • Koulukuraattori
 • Koulunkäynninohjaaja
 • Koulunkäyntiavustaja
 • Koulunuorisotyöntekijä
 • Kouluohjaaja
 • Kouluterveydenhoitaja
 • Kouluttaja
 • Koulutushoitaja
 • Koulutuskoordinaattori
 • Koulutusmestari
 • Koulutusohjaaja
 • Koulutuspäällikkö
 • Koulutussihteeri
 • Koulutussuunnittelija
 • Kouluyhteisöohjaaja
 • Kriisikeskusjohtaja
 • Kriisityöntekijä
 • Kuntohoitaja
 • Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
 • Kuntoutuksen ohjaaja
 • Kuntoutusasiantuntija
 • Kuntoutuskoordinaattori
 • Kuntoutusohjaaja
 • Kuntoutusohjauksen asiantuntija
 • Kuntoutuspalvelupäällikkö
 • Kuntoutuspäällikkö
 • Kuntoutussihteeri
 • Kuntoutussuunnittelija
 • Kuntoutusvalmentaja
 • Kurssisihteeri
 • Kätilö
 • Kätilö opiskelija
 • Laatu- ja asiakasturvallisuuspäällikkö
 • Laatukoordinaattori
 • Laatupäällikkö
 • Laborantti/näytteenottaja
 • Laboratorio Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Laboratoriohoitaja
 • Laboratoriolähihoitaja
 • Laboratoriomestari
 • Laboratorion työnjohtaja
 • Laboratorioteknikko
 • Laboratoriotyöntekijä
 • Laitoshuoltaja
 • Lapsiperheiden kotipalvelun ohjaaja
 • Lapsiperheiden kotipalvelut työntekijä
 • Lapsiperhetyöntekijä
 • Laserhoitaja
 • Laskuttaja
 • Lasten erityisohjaaja/lastenhoitaja
 • Lasten-/Leikinohjaaja
 • Lastenhoitaja
 • Lastenkodin johtaja
 • Lastenkodin ohjaaja
 • Lastenohjaaja
 • Lastensuojelun ohjaaja
 • Lastensuojeluyksikön ohjaaja
 • Lastentarhanopettaja
 • Lehtori
 • Leikkaushoitaja
 • Leikkaussairaanhoitaja
 • Liikkumiskoordinaattori
 • Liikunnanohjaaja
 • Lähiesimies
 • Lähiesimies/sairaanhoitaja
 • Lähihoitaja
 • Lähihoitaja/ohjaaja
 • Lähihoitaja/perustason ensihoitaja
 • Lähihoitaja/terveyskeskus avustaja
 • Lähikasvattaja
 • Lähiohjaaja
 • Lääk.Vahtim/Sairaankuljettaja
 • Lääketeknikko
 • Lääkintäesimies/Päällikkö/Vastaava
 • Lääkintälaitemekaanikko
 • Lääkintävahtimestari
 • Lääkkeenmääräämishoitaja
 • Lääkäriasiakkuusvastaava
 • Lääkärikoulutuksen koordinaattori
 • Magneettihoitaja
 • Mielenterveyshoitaja
 • Mielenterveysohjaaja
 • Mielisairaanhoitaja
 • Muistihoitaja
 • Muistikoordinaattori
 • Muistiluotsi
 • Muistineuvoja
 • Muistiohjaaja
 • Musiikkiterapeutti
 • Muu johtava asema
 • Muut
 • Muut esimiehet
 • Myyjä
 • Neuromodulaatiohoitaja
 • Neuvontahoitaja
 • Neuvotteluasiantuntija
 • Nuorisokodinohjaaja
 • Nuoriso-ohjaaja
 • Nuorisotyöntekijä
 • Nuotta-koordinaattori
 • Nuottivalmentaja
 • Näytteenottaja
 • Obduktioapulainen
 • Obduktiopreparaattori
 • Ohjaaja
 • Ohjaamonuorisotyöntekijä
 • Omaishoidon sijaishoitaja
 • Omavalmentaja
 • Operatiivinen päällikkö
 • Opettaja
 • Opetuksen ohjaaja
 • Opetushoitaja
 • Opetuskoordinaattori
 • Opetussuunnittelija
 • Opinto- ja uravalmentaja
 • Opintoasiainkoordinaattori
 • Opiskelijalähettiläs
 • Oppilashoitaja
 • Oppilaskodin johtaja
 • Optikko
 • Optometristi
 • Osastonhoitaja
 • Osastonsihteeri
 • Osastovastaava
 • Osatoim.vastaava Ylihoitaja
 • Osteopaatti
 • Ostopalvelukoordinaattori
 • Palomies
 • Palomies/Perustason ensihoitaja
 • Palvelualue-esihenkilö
 • Palvelualuejohtaja
 • Palvelualuepäällikkö
 • Palvelualueylihoitaja
 • Palveluasiantuntija
 • Palveluavustaja
 • Palveluesihenkilö
 • Palveluesimies
 • Palveluesimies/Päällikkö/Vastaava
 • Palvelujohtaja
 • Palvelukeskuksen johtaja
 • Palvelukodin johtaja
 • Palvelukoordinaattori
 • Palvelukotiohjaaja
 • Palvelukotityöntekijä
 • Palveluneuvoja
 • Palveluohjaaja
 • Palvelupäällikkö
 • Palvelusihteeri
 • Palvelussuhdepäällikkö
 • Palvelutalon johtaja
 • Palveluvastaava
 • Palveluyksikön johtaja
 • Palveluyksikön päällikkö
 • Palveluyksikön vastaava
 • Perehdytyskoordinaattori
 • Perfuusioteknikko
 • Perhehoidon ohjaaja
 • Perhehoitaja
 • Perhekasvattaja
 • Perhekotivanhempi
 • Perhekuntoutuksen ohjaaja
 • Perhelomittaja
 • Perheneuvoja
 • Perheohjaaja
 • Perhepäivähoidon ohjaaja
 • Perhepäivähoitaja
 • Perheterapeutti
 • Perhetoiminnan ohjaaja
 • Perhetyönohjaaja
 • Perhetyöntekijä
 • Perushoitaja
 • Peruskoulun opettaja
 • Perustason ensihoitaja
 • Perusturvajohtaja
 • Piiritarkastaja
 • Potilasasiamies
 • Potilasasiavastaava
 • Potilaskuljettaja
 • Potilaskuljetuspäällikkö
 • Practical Nurse
 • Preanalyytikko
 • Professori
 • Projektiasiantuntija
 • Projektiassistentti
 • Projektikoordinaattori
 • Projektipäällikkö
 • Projektisihteeri/-Suunnittelija
 • Projektisuunnittelija
 • Projektityöntekijä
 • Psykiatrinen hoitaja
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Puheenjohtaja
 • Puheterapeutti
 • Puhevammaisten tulkki
 • Päihde- ja läheisohjaaja
 • Päihde- ja mielenterveyspalveluiden päällikkö
 • Päihde- ja mielenterveystyöntekijä
 • Päihdekoordinaattori
 • Päihdesairaanhoitaja
 • Päihdeterapeutti
 • Päihdetyön ohjaaja
 • Päihdetyöntekijä
 • Päivähoitaja
 • Päiväkodin johtaja
 • Päiväkodin opettaja
 • Päiväkotiavustaja
 • Päiväkotityöntekijä
 • Päivätoiminnan ohjaaja
 • Päät. Pääluottamusmies
 • Päätoiminen Tuntiopettaja Th
 • Päätoimittaja/Toimittaja
 • Ratkaisuasiantuntija
 • Ravitsemustyöntekijä
 • Rehtori
 • Rekrytoija
 • Rekrytointiasiantuntija
 • Rekrytointikoordinaattori
 • Rekrytointikäsittelijä
 • Resurssikoordinaattori
 • Resurssiohjaaja
 • Resurssisuunnittelija
 • Resurssivastaava
 • Rikosseuraamustyöntekijä
 • Rokotushoitaja
 • Ryhmäavustaja
 • Ryhmäkoordinaattori
 • Ryhmänohjaaja
 • Ryhmäperhepäivähoitaja
 • Ryhmäpäällikkö
 • Röntgenhoitaja
 • Sairaalahuoltaja
 • Sairaanhoitaja
 • Sairaanhoitaja, työhönvalmentaja
 • Sairaanhoitaja/Asiakasvastaava
 • Sairaanhoitaja/hanketyöntekijä
 • Sairaanhoitaja/kätilö
 • Sairaankulj.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Sairaankuljettaja
 • Sammutusmies
 • Sas-koordinaattori
 • Seksuaaliterapeutti
 • Seurakuntasisar
 • Silmähoitaja
 • Sonograaferi
 • Sosiaalihoitaja
 • Sosiaalikasvattaja
 • Sosiaaliohjaaja
 • Sosiaalisen kuntoutuksen ohjaaja
 • Sosiaalisen kuntoutuksen vastaava
 • Sosiaalitarkastaja
 • Sosiaaliterapeutti
 • Sosiaalityöntekijä
 • Sosionomi
 • SoTe-aluepäällikkö
 • Sovellusasiantuntija
 • Sovelluskehittäjä
 • Sovelluskouluttaja
 • Sovellusneuvoja
 • Sovellussuunnittelija
 • Sovitteluohjaaja
 • Suuhygienisti
 • Suunnittelija
 • Suunnittelupäällikkö
 • Syöpäsairaanhoitaja
 • Tandskötare
 • Tarkastaja Ei Terv.Huollon
 • Tartuntatautihoitaja
 • TE-asiantuntija
 • Tehohoitaja
 • Tehtäväaluepäällikkö
 • Terapiakoordinaattori
 • Terveyden edistämisen koordinaattori
 • Terveyden edistämisen päällikkö
 • Terveyden edistämisen suunnittelija
 • Terveydenhoitaja
 • Terveydenhoitaja / Sairaanhoitaja
 • Terveydenhuollon tarkastaja
 • Terveyskeskusavustaja
 • Terveysmestari
 • Terveysneuvoja
 • Tietohallintoasiantuntija
 • Tietohallintokoordinaattori
 • Tietojärjestelmäsuunnittelija
 • Tietopalvelusihteeri
 • Tietosuoja-asiantuntija
 • Tietosuojavastaava
 • Tiimiesihenkilö
 • Tiimiesimies
 • Tiiminvetäjä
 • Tiiminvetäjä-sairaanhoitaja
 • Tiimityön koordinaattori
 • Tiimivastaava
 • Tiimivastaava/sairaanhoitaja
 • Tilannekeskuspäivystäjä
 • Toiminnanjohtaja
 • Toiminnanohjaaja
 • Toimintaterapeutti
 • Toimintavastaava
 • Toimintayksikön esimies
 • Toimintayksikön päällikkö
 • Toimipaikanpäällikkö
 • Toimipaikkavastaava
 • Toimipisteen vastaava
 • Toimisto yms. sihteeri
 • Toimitusjohtaja
 • Tuetun asumisen ohjaaja
 • Tukiluokan hoitaja
 • Tukipalvelutyöntekijä
 • Tulosaluejohtaja
 • Tuote-/Lääke-esittelijä
 • Tuotehallintakoordinaattori
 • Turva-auttaja
 • Turvakodin ohjaaja
 • Turvallisuus- ja valmiuskoordinaattori
 • Turvallisuuskouluttaja
 • Turvapuhelinpäivystäjä
 • Tutkija
 • Tutkimusapulainen
 • Tutkimusassistentti
 • Tutkimushoitaja
 • Tutkimuskoordinaattori
 • Tutkimusmestari
 • Tutkimussihteeri
 • Tutkimusteknikko
 • Työ- ja opiskeluvalmentaja
 • Työfysioterapeutti
 • Työhyvinvointiasiantuntija
 • Työhyvinvointikoordinaattori
 • Työhyvinvointipäällikkö
 • Työhyvinvointisuunnittelija
 • Työhönvalmentaja
 • Työjärjestelijä
 • Työkykyasiantuntija
 • Työkykykoordinaattori
 • Työllisyyskoordinaattori
 • Työllisyysohjaaja
 • Työnjärjestelijä
 • Työnohjaaja
 • Työpajakoordinaattori
 • Työsuojeluasiantuntija
 • Työsuojelupäällikkö
 • Työsuojelutarkastaja
 • Työsuojeluvaltuutettu
 • Työterveysfysioterapeutti
 • Työterveyshoitaja
 • Työterveyshoitaja / sairaanhoitaja
 • Työterveyssihteeri
 • Työvalmentaja
 • Työvuorosuunnittelija
 • Ultraäänihoitaja
 • Unihoitaja
 • Uraohjaaja
 • Uroterapeutti
 • Vahtimestari
 • Vajaamielishoitaja
 • Valmentaja
 • Valmiusasiantuntija
 • Valmiussuunnittelija
 • Valvoja
 • Valvonta-asiantuntija
 • Valvontakoordinaattori
 • Vammaispalveluohjaaja
 • Vanhainkodin apulaisjohtaja
 • Vanhainkodin johtaja
 • Vapaa-ajan ohjaaja
 • Vapaaehtoistyön koordinaattori
 • Varhaiserityisavustaja
 • Varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Varhaiskasvatuksen avustaja
 • Varhaiskasvatuksen erityisavustaja
 • Varhaiskasvatuksen hoitaja
 • Varhaiskasvatuksen koordinaattori
 • Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Varhaiskasvatuksen ohjaaja
 • Varhaiskasvatuksen opettaja
 • Varhaiskasvatuksen sosionomi
 • Vartija
 • Vastaanottohoitaja/-virkailija
 • Vastaanottosihteeri
 • Vastaava apulaisosastonhoitaja
 • Vastaava asiakasohjaaja
 • Vastaava fysioterapeutti
 • Vastaava hammashoitaja
 • Vastaava hammashuoltaja
 • Vastaava hoitaja
 • Vastaava kehitysvammahoitaja
 • Vastaava laboratoriohoitaja
 • Vastaava lastenhoitaja
 • Vastaava lähihoitaja
 • Vastaava lääkintävahtimestari
 • Vastaava mielisairaanhoitaja
 • Vastaava ohjaaja
 • Vastaava ohjaaja
 • Vastaava palveluesimies
 • Vastaava palveluneuvoja
 • Vastaava röntgenhoitaja
 • Vastaava sairaanhoitaja
 • Vastaava sairaankuljettaja
 • Vastaava sosiaalityöntekijä
 • Vastaava suuhygienisti
 • Vastaava terveydenhoitaja
 • Vastaava työfysioterapeutti
 • Vastaava työterveysfysioterapeutti
 • Vastaava työterveyshoitaja
 • Vastuualuejohtaja
 • Vastuuhenkilö
 • Vastuusairaanhoitaja
 • Vastuuyksikköjohtaja
 • Vastuuyksikköpäällikkö
 • Vauvatyöntekijä
 • Viestintäkoordinaattori
 • Virikeohjaaja
 • Vuorovastaava
 • Välinehuoltaja
 • Välinehuoltopäällikkö
 • Yhteisökoordinaattori
 • Yhteisötyöntekijä
 • Yhteyspäällikkö
 • Yksikön Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Yksikön johtaja
 • Yksikön päällikkö
 • Yksikön vastaava
 • Yksilövalmentaja
 • Ylempi hammashoitaja
 • Yliassistentti
 • Ylihoitaja
 • Yliopettaja
 • Ylitarkastaja
 • Yöhoitaja
 • Yöohjaaja
 • Yöosastonhoitaja
 • Yöylihoitaja

Työsuhteen alkupäivä *

...koska olen

Loppupäivä *

Työttömyyden vuoksi alennettu jäsenmaksu jatkuu enintään ilmoitusvuoden loppuun saakka. Mikäli työttömyys jatkuu tämän jälkeen, ilmoita siitä meille.

Tähän voit halutessasi täyttää sinua suositelleen henkilön tiedot


Lisätietoja

/ 500

Vakuuta antamasi tiedot oikeiksi on pakollinen tieto
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi on pakollinen tieto