Suomeksi På svenska

Suomen Bioanalyytikkoliiton jäsenhakemus

Henkilötunnus *

Anna hetu muodossa 010101-0101 tai 010101A0101

Etunimet *

Sukunimi *

Kutsumanimi *

Osoite *

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Puhelin

Kieli *

Sähköpostiosoite


Haen *

Oppilaitos *

Opintolinja *

Arvioitu valmistumispäivä *


Yhdistys *

Työsuhteen alkupäivä *

Työnantaja *

Työpaikka *

Työpiste

Ammattinimike

 • Aluejohtaja
 • Aluepäällikkö
 • Amanuenssi
 • Analyytikko
 • Anestesiahoitaja
 • Apuhoitaja
 • Apulaisosastonhoitaja
 • Apulaisprofessori
 • Apulaisrehtori
 • Apulaistarkastaja
 • Apulaistutkija
 • Apulaisylihoitaja
 • Apuvälineteknikko
 • Asiakasneuvoja
 • Asiakasohjaaja
 • Asiakaspalvelupäällikkö
 • Asiakkuusjohtaja
 • Asiantuntija
 • Assistentti
 • Asumisen ohjaaja
 • Asumisneuvoja
 • Asumispal. Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Asumispalvelun johtaja
 • Asumispalvelutyöntekijä
 • Asuntolan hoitaja
 • Atk-suunnittelija
 • Audionomi
 • Avopalveluiden päällikkö
 • Avopalveluohjaaja
 • Bioanalyytikko
 • Bioanalyytikko/laboratoriohoitaja
 • Depressiohoitaja
 • Diabeteshoitaja
 • Diakonissa
 • Dialyysihoitaja
 • Digihoitaja
 • Dosentti
 • Ensih.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Ensihoidon johtaja
 • Ensihoidon kenttäjohtaja
 • Ensihoitaja
 • Ensihoitaja/sairaanhoitaja
 • Ensihoitomestari
 • Erikoishammashoitaja
 • Erikoislaboratoriohoitaja
 • Erikoislääkintävoimistelija
 • Erikoisröntgenhoitaja
 • Erikoissairaanhoitaja
 • Erikoissuunnittelija
 • Erikoistutkija
 • Erityisasiantuntija
 • Erityisavustaja
 • Erityiskoulunkäyntiavustaja
 • Erityisohjaaja
 • Erityisopettaja
 • Esihenkilö
 • Esimies
 • Farmaseutti
 • Fysioterapeutti
 • Geronomi
 • Hallintoylihoitaja
 • Hammashoitaja
 • Hammashuoltaja
 • Hammaslaborantti
 • Henkilökohtainen avustaja
 • Hieroja/Jalkaterapeutti
 • Hoitaja
 • Hoitoapulainen
 • Hoitokoordinaattori
 • Hoitotyön Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Hoitotyön johtaja
 • Hoitotyön opettaja
 • Hoiva-avustaja
 • Hoivakodin johtaja
 • Hygieniahoitaja
 • Hyvinvointikoordinaattori
 • Hätäkeskuspäivystäjä
 • Hätävalmiuden ja terveydenhuollon koordinaattori
 • Jalkaterapeutti
 • Jalkojenhoitaja
 • Johtaja
 • Johtava fysioterapeutti
 • Johtava hoitaja
 • Johtava kodinhoitaja
 • Johtava ohjaaja
 • Johtava työterveysfysioterapeutti
 • Johtava työterveyshoitaja
 • Johtava ylihoitaja
 • Järjestöpäällikkö
 • Järjestösihteeri
 • Kehittäjäasiantuntija
 • Kehittämispäällikkö
 • Kehitys- ja palvelupäällikkö
 • Kehitysvammahoitaja
 • Kehitysvammaohjaaja
 • Kenttäjohtaja
 • Kenttäsairaanhoitaja
 • Kerho-ohjaaja
 • Kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • Kodinhoitaja
 • Koordinaattori
 • Kotiavustaja
 • Kotihoid.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Kotihoidon/Palvelun johtaja
 • Kotipalveluohjaaja
 • KOT-lastenhoitaja
 • Kouluavustaja
 • Koulukuraattori
 • Koulunkäyntiavustaja
 • Koulunkäyntiohjaaja
 • Kouluohjaaja
 • Kouluttaja
 • Koulutussihteeri
 • Kouluyhteisöohjaaja
 • Kriisityöntekijä
 • Kuntohoitaja
 • Kuntoutuksen ohjaaja
 • Kuntoutusasiantuntija
 • Kuntoutuskoordinaattori
 • Kuntoutusohjaaja
 • Kuntoutuspäällikkö
 • Kuntoutussihteeri
 • Kurssisihteeri
 • Kätilö
 • Laatukoordinaattori
 • Laboratorio Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Laboratoriohoitaja
 • Laboratoriomestari
 • Laboratorion työnjohtaja
 • Laitoshuoltaja
 • Laserhoitaja
 • Lasten-/Leikinohjaaja
 • Lastenhoitaja
 • Lastenkodin johtaja
 • Lastenohjaaja
 • Lehtori
 • Liikunnanohjaaja
 • Lähiesimies/sairaanhoitaja
 • Lähihoitaja
 • Lähikasvattaja
 • Lähiohjaaja
 • Lääk.Vahtim/Sairaankuljettaja
 • Lääketeknikko
 • Lääkintäesimies/Päällikkö/Vastaava
 • Lääkintävahtimestari
 • Magneettihoitaja
 • Mielenterveyshoitaja
 • Mielenterveysohjaaja
 • Mielisairaanhoitaja
 • Muistihoitaja
 • Muistikoordinaattori
 • Muistiohjaaja
 • Musiikkiterapeutti
 • Muu johtava asema
 • Muut
 • Muut esimiehet
 • Myyjä
 • Nuoriso-ohjaaja
 • Näytteenottaja
 • Obduktioapulainen
 • Obduktiopreparaattori
 • Ohjaaja
 • Ohjaamonuorisotyöntekijä
 • Operatiivinen päällikkö
 • Opettaja
 • Opetushoitaja
 • Oppilaskodin johtaja
 • Osastonhoitaja
 • Osastonsihteeri
 • Osatoim.vastaava Ylihoitaja
 • Palomies
 • Palvelu johtaja
 • Palveluesimies/Päällikkö/Vastaava
 • Palvelujohtaja
 • Palvelukeskuksen johtaja
 • Palvelukoordinaattori
 • Palvelukotityöntekijä
 • Palveluneuvoja
 • Palveluohjaaja
 • Palvelutalon johtaja
 • Palveluvastaava
 • Palveluyksikön johtaja
 • Perfuusioteknikko
 • Perhehoidon ohjaaja
 • Perhehoitaja
 • Perhekasvattaja
 • Perhekuntoutuksen ohjaaja
 • Perheohjaaja
 • Perhepäivähoidon ohjaaja
 • Perhepäivähoitaja
 • Perheterapeutti
 • Perhetyöntekijä
 • Perushoitaja
 • Peruskoulun opettaja
 • Perustason ensihoitaja
 • Perusturvajohtaja
 • Piiritarkastaja
 • Potilasasiamies
 • Potilaskuljettaja
 • Professori
 • Projektiasiantuntija
 • Projektikoordinaattori
 • Projektipäällikkö
 • Projektisihteeri/-Suunnittelija
 • Projektisuunnittelija
 • Projektityöntekijä
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Puheenjohtaja
 • Päihdetyön ohjaaja
 • Päivähoitaja
 • Päiväkodin johtaja
 • Päiväkodin opettaja
 • Päivätoiminnan ohjaaja
 • Päät. Pääluottamusmies
 • Päätoiminen Tuntiopettaja Th
 • Päätoimittaja/Toimittaja
 • Ratkaisuasiantuntija
 • Ravitsemustyöntekijä
 • Rehtori
 • Resurssikoordinaattori
 • Rokotushoitaja
 • Ryhmäavustaja
 • Ryhmäperhepäivähoitaja
 • Röntgenhoitaja
 • Sairaalahuoltaja
 • Sairaanhoitaja
 • Sairaankulj.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Sairaankuljettaja
 • Sammutusmies
 • Seksuaaliterapeutti
 • Seurakuntasisar
 • Sosiaalihoitaja
 • Sosiaalikasvattaja
 • Sosiaaliohjaaja
 • Sosiaalitarkastaja
 • Sosiaaliterapeutti
 • Sosiaalityöntekijä
 • Sosionomi
 • Suuhygienisti
 • Suunnittelija
 • Tarkastaja Ei Terv.Huollon
 • Terveyden edistämisen päällikkö
 • Terveydenhoitaja
 • Terveydenhoitaja / Sairaanhoitaja
 • Terveydenhuollon tarkastaja
 • Terveyskeskusavustaja
 • Terveysmestari
 • Terveysneuvoja
 • Tietosuojavastaava
 • Tiimiesimies
 • Tiiminvetäjä
 • Tiimivastaava
 • Toiminnanjohtaja
 • Toiminnanohjaaja
 • Toimintaterapeutti
 • Toimipaikanpäällikkö
 • Toimisto yms. sihteeri
 • Toimitusjohtaja
 • Tuote-/Lääke-esittelijä
 • Turva-auttaja
 • Turvakodin ohjaaja
 • Tutkija
 • Tutkimusapulainen
 • Tutkimusassistentti
 • Tutkimushoitaja
 • Tutkimussihteeri
 • Tutkimusteknikko
 • Työfysioterapeutti
 • Työkykykoordinaattori
 • Työterveysfysioterapeutti
 • Työterveyshoitaja
 • Työterveyshoitaja / sairaanhoitaja
 • Työvalmentaja
 • Uroterapeutti
 • Vajaamielishoitaja
 • Vammaispalveluohjaaja
 • Vanhainkodin apulaisjohtaja
 • Vanhainkodin johtaja
 • Vapaa-ajan ohjaaja
 • Varhaiserityisavustaja
 • Varhaiskasvatuksen avustaja
 • Varhaiskasvatuksen hoitaja
 • Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Varhaiskasvatuksen ohjaaja
 • Varhaiskasvatuksen opettaja
 • Vastaanottohoitaja/-virkailija
 • Vastaava fysioterapeutti
 • Vastaava hammashoitaja
 • Vastaava hammashuoltaja
 • Vastaava hoitaja
 • Vastaava kehitysvammahoitaja
 • Vastaava laboratoriohoitaja
 • Vastaava lastenhoitaja
 • Vastaava lähihoitaja
 • Vastaava lääkintävahtimestari
 • Vastaava mielisairaanhoitaja
 • Vastaava ohjaaja
 • Vastaava palveluneuvoja
 • Vastaava röntgenhoitaja
 • Vastaava sairaanhoitaja
 • Vastaava sairaankuljettaja
 • Vastaava sosiaalityöntekijä
 • Vastaava sosiaalityöntekijä
 • Vastaava suuhygienisti
 • Vastaava terveydenhoitaja
 • Vastaava työterveysfysioterapeutti
 • Vastaava työterveyshoitaja
 • Vastuualuejohtaja
 • Vastuusairaanhoitaja
 • Vauvatyöntekijä
 • Vuorovastaava
 • Välinehuoltaja
 • Välinehuoltopäällikkö
 • Yksikön Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Yksikön johtaja
 • Ylempi hammashoitaja
 • Yliassistentti
 • Ylihoitaja
 • Ylitarkastaja
 • Yöhoitaja
 • Yöosastonhoitaja
 • Yöylihoitaja

Suoritettu tutkinto *

Erikoisala

Valmistumispäivä *


Lisätietoja

/ 500

Vakuuta antamasi tiedot oikeiksi on pakollinen tieto
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi on pakollinen tieto