Suomeksi På svenska

Liittyminen Tehyn jäseneksi

*

Anna hetu muodossa 010101-0101 tai 010101A0101

*

*

*

*

*

*

Maa

Kieli


Tehyyn liittymispäivä *

Ensimmäiseen terveys- tai sosiaalialan tutkintoon valmistuvalla voi liittymispäivä olla aikaisintaan tutkintoon valmistumispäivä.

Suoritettu tutkinto *

Jos tutkintoasi ei löydy valintalistalta, ota yhteyttä Tehyyn

Valmistumispäivä *

Työtilanne *

Päätoimista tutkintoa suorittava, valitse työtilanteeksi "En ole töissä… koska olen jatko-opiskelija." Päätoimisten opintojen aikana olevan työsuhteen tiedot pääset ilmoittamaan ruksaamalla kohdan "Minulla on myös työsuhde".

*

Yrityksen koko *

Yritysmuoto *

Alkupaiva *

Loppupaiva

Yrittäjyyden lisätiedot

/ 500

...koska olen *

Opintosi ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti. Jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu osaamispisteinä tai opintoviikkoina, sinun on osallistuttava opetukseen tai työssäoppimiseen keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Viikkotunteihin ei lasketa mukaan kotitehtäviin menevää aikaa.

Oppilaitos *

Tutkinto *

Opintojen alkupäivämäärä *

Ilmoita Perhevapaan palkaton ajanjakso (äitiys-, vanhempain-, ja hoitovapaa). Perhevapaan palkattomalla ajanjaksolla olet vapautettu jäsenmaksusta. Jos saat palkkatuloa, esim. lomarahaa tai keikkatyötä, on jäsenmaksu 1,1 % veronalaisista ansiotuloista.

Arvio työelämään palaamisesta / valmistumisesta *

Työnantaja *

Työpaikka *

Tulosyksikkö *

Työsuhteen alkupäivä

Ammattinimike *

 • Ajojärjestelijä
 • Alue-esihenkilö
 • Aluejohtaja
 • Alueohjaaja
 • Aluepäällikkö
 • Amanuenssi
 • Ammatillinen ohjaaja
 • Ammatillinen tukihenkilö
 • Analyytikko
 • Anestesiahoitaja
 • Apuhoitaja
 • Apulaisosastonhoitaja
 • Apulaispalveluesimies
 • Apulaisprofessori
 • Apulaisrehtori
 • Apulaistarkastaja
 • Apulaistutkija
 • Apulaisylihoitaja
 • Apuvälineasiantuntija
 • Apuvälineteknikko
 • Asemavastaava
 • Asiakaskoordinaattori
 • Asiakasneuvoja
 • Asiakasohjaaja
 • Asiakasohjauksen päällikkö
 • Asiakaspalvelija
 • Asiakaspalvelukoordinaattori
 • Asiakaspalvelun tiimivastaava
 • Asiakaspalvelupäällikkö
 • Asiakaspalvelusihteeri
 • Asiakaspäällikkö
 • Asiakastukihenkilö
 • Asiakasvastaava
 • Asiakkuusjohtaja
 • Asiakkuussuunnittelija
 • Asiantuntija
 • Asiantuntijahoitaja
 • Asiantuntijasairaanhoitaja
 • Assistentti
 • Asumisen ohjaaja
 • Asumisneuvoja
 • Asumispal. Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Asumispalvelun johtaja
 • Asumispalvelutyöntekijä
 • Asumisyksikön esihenkilö
 • Asumisyksikön ohjaaja
 • Asuntolan hoitaja
 • Atk-suunnittelija
 • Audionomi
 • Autismikuntoutusohjaaja
 • Avainasiakaspäällikkö
 • AVH-koordinaattori
 • Avopalveluiden esimies
 • Avopalveluiden päällikkö
 • Avopalveluohjaaja
 • Avustaja
 • Bioanalyytikko
 • Bioanalyytikko/laboratoriohoitaja
 • Dementiahoitaja
 • Depressiohoitaja
 • Diabeteshoitaja
 • Diakonia-avustaja
 • Diakoniatyöntekijä
 • Diakonissa
 • Dialyysihoitaja
 • Digihoitaja
 • Dosentti
 • Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija
 • Elinluovutuskoordinaattori
 • Elinsiirtokoordinaattori
 • Ensih.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Ensihoidon asiantuntija
 • Ensihoidon johtaja
 • Ensihoidon kenttäjohtaja
 • Ensihoitaja
 • Ensihoitaja/sairaanhoitaja
 • Ensihoito päivystäjä
 • Ensihoitomestari
 • Ensivastekouluttaja
 • Erikoisammattihenkilö
 • Erikoishammashoitaja
 • Erikoislaboratoriohoitaja
 • Erikoislääkintävoimistelija
 • Erikoisohjaaja
 • Erikoisröntgenhoitaja
 • Erikoissairaanhoitaja
 • Erikoissuunnittelija
 • Erikoistutkija
 • Erityisasiantuntija
 • Erityisavustaja
 • Erityisen tuen perhetyönohjaaja
 • Erityiskoulunkäyntiavustaja
 • Erityisohjaaja
 • Erityisopettaja
 • Erityissosiaaliohjaaja
 • Erityissuunnittelija
 • Esihenkilö
 • Esikoulun opettaja
 • Esimies
 • Etsivä nuorisotyöntekijä
 • Etäpalvelupäällikkö
 • Farmaseutti
 • Fysioterapeutti
 • Geronomi
 • Haavahoitaja
 • Hallinnollinen osastonhoitaja
 • Hallinnon asiantuntija
 • Hallintoylihoitaja
 • Hammashoitaja
 • Hammashuoltaja
 • Hammaslaborantti
 • Hammasteknikko
 • Hankekoordinaattori
 • Hankepäällikkö
 • Hankinta-asiantuntija
 • Hankintakoordinaattori
 • Hankintasihteeri
 • HEMS-ensihoitaja
 • Henkilökohtainen avustaja
 • Henkilökohtainen ohjaaja
 • Henkilöstöasiantuntija
 • Henkilöstöpäällikkö
 • Henkilöstösuunnittelija
 • Henkilöstövastaava
 • Hieroja
 • Hieroja/Jalkaterapeutti
 • Hoidonsuunnittelija
 • Hoitaja
 • Hoitoapulainen
 • Hoitokoordinaattori
 • Hoitologistikko
 • Hoitotason ensihoitaja
 • Hoitotyön asiantuntija
 • Hoitotyön Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Hoitotyön johtaja
 • Hoitotyön opettaja
 • Hoiva-avustaja
 • Hoivakodin johtaja
 • Hoivamestari
 • Hoivapalveluesimies
 • Hoivapalvelupäivystäjä
 • HR- ja hallintokoordinaattori
 • HR-asiantuntija
 • HR-partner
 • HR-­sihteeri
 • Hygieniahoitaja
 • Hygieniakoordinaattori
 • Hyvinvointikoordinaattori
 • Hyvinvointiohjaaja
 • Hyvinvointipedagogi
 • Hyvinvointipäällikkö
 • Hyvinvointitutor
 • Hätäkeskuspäivystäjä
 • Hätävalmiuden ja terveydenhuollon koordinaattori
 • IBD-asiantuntijahoitaja/sairaanhoitaja
 • Ikääntyneiden palveluohjaaja
 • Iltapäiväkerhon ohjaaja
 • Instrumenttihoitaja
 • Interventiokoordinaattori
 • IVF-Laboratoriohoitaja
 • Jalkaterapeutti
 • Jalkojenhoitaja
 • Johtaja
 • Johtava asiantuntija
 • Johtava fysioterapeutti
 • Johtava hoitaja
 • Johtava hyvinvointitutor
 • Johtava kodinhoitaja
 • Johtava nuorisotoiminnan koordinaattori
 • Johtava ohjaaja
 • Johtava röntgenhoitaja
 • Johtava työterveysfysioterapeutti
 • Johtava työterveyshoitaja
 • Johtava ylihoitaja
 • Järjestelmäasiantuntija
 • Järjestöasiantuntija
 • Järjestöavustaja
 • Järjestöpäällikkö
 • Järjestösihteeri
 • Järjestösuunnittelija
 • Jäsenpalvelupäällikkö
 • Jäsensihteeri
 • Kasvattaja
 • Kasvatusohjaaja
 • Kasvatustyön ohjaaja
 • Kehittäjäasiantuntija
 • Kehittäjäkokemusasiantuntija
 • Kehittämisjohtaja
 • Kehittämiskonsultti
 • Kehittämiskoordinaattori/palveluesimies
 • Kehittämispäällikkö
 • Kehittämissuunnittelija
 • Kehitys- ja palvelupäällikkö
 • Kehitys- ja työllisyyskoordinaattori
 • Kehitysvammahoitaja
 • Kehitysvammaohjaaja
 • Kenttäjohtaja
 • Kenttäsairaanhoitaja
 • Kerho-ohjaaja
 • Kipsimestari
 • Kliininen asiantuntija
 • Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja
 • Kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • Kliinisen hoitotyön opettaja
 • Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja
 • Kodinhoitaja
 • Koordinaattori
 • Koordinoiva hoitaja
 • Kotiavustaja
 • Kotihoid.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Kotihoidon aluevastaava
 • Kotihoidon/Palvelun johtaja
 • Kotikuntouttaja
 • Kotipalveluohjaaja
 • Kotipalvelutyöntekijä
 • Kotisairaanhoitaja
 • Kotiutushoitaja
 • Kotiutuskoordinaattori
 • KOT-lastenhoitaja
 • Kouluavustaja
 • Koulukuraattori
 • Koulunkäynninohjaaja
 • Koulunkäyntiavustaja
 • Koulunuorisotyöntekijä
 • Kouluohjaaja
 • Kouluterveydenhoitaja
 • Kouluttaja
 • Koulutushoitaja
 • Koulutuskoordinaattori
 • Koulutusmestari
 • Koulutusohjaaja
 • Koulutuspäällikkö
 • Koulutussihteeri
 • Koulutussuunnittelija
 • Kouluyhteisöohjaaja
 • Kriisikeskusjohtaja
 • Kriisityöntekijä
 • Kuntohoitaja
 • Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
 • Kuntoutuksen ohjaaja
 • Kuntoutusasiantuntija
 • Kuntoutuskoordinaattori
 • Kuntoutusohjaaja
 • Kuntoutusohjauksen asiantuntija
 • Kuntoutuspalvelupäällikkö
 • Kuntoutuspäällikkö
 • Kuntoutussihteeri
 • Kuntoutussuunnittelija
 • Kuntoutusvalmentaja
 • Kurssisihteeri
 • Kätilö
 • Kätilö opiskelija
 • Laatu- ja asiakasturvallisuuspäällikkö
 • Laatukoordinaattori
 • Laatupäällikkö
 • Laborantti/näytteenottaja
 • Laboratorio Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Laboratoriohoitaja
 • Laboratoriolähihoitaja
 • Laboratoriomestari
 • Laboratorion työnjohtaja
 • Laboratorioteknikko
 • Laboratoriotyöntekijä
 • Laitoshuoltaja
 • Lapsiperheiden kotipalvelun ohjaaja
 • Lapsiperheiden kotipalvelut työntekijä
 • Lapsiperhetyöntekijä
 • Laserhoitaja
 • Laskuttaja
 • Laskutuskoordinaattori
 • Lasten erityisohjaaja/lastenhoitaja
 • Lasten-/Leikinohjaaja
 • Lastenhoitaja
 • Lastenkodin johtaja
 • Lastenkodin ohjaaja
 • Lastenohjaaja
 • Lastensuojelun ohjaaja
 • Lastensuojeluyksikön ohjaaja
 • Lastentarhanopettaja
 • Lehtori
 • Leikkaushoitaja
 • Leikkaussairaanhoitaja
 • Liikkumiskoordinaattori
 • Liikunnanohjaaja
 • Lähiesimies
 • Lähiesimies/sairaanhoitaja
 • Lähihoitaja
 • Lähihoitaja/ohjaaja
 • Lähihoitaja/perustason ensihoitaja
 • Lähihoitaja/terveyskeskus avustaja
 • Lähikasvattaja
 • Lähiohjaaja
 • Lääk.Vahtim/Sairaankuljettaja
 • Lääketeknikko
 • Lääkintäesimies/Päällikkö/Vastaava
 • Lääkintälaitemekaanikko
 • Lääkintävahtimestari
 • Lääkkeenmääräämishoitaja
 • Lääkäriasiakkuusvastaava
 • Lääkärikoulutuksen koordinaattori
 • Magneettihoitaja
 • Mielenterveyshoitaja
 • Mielenterveysohjaaja
 • Mielisairaanhoitaja
 • Muistihoitaja
 • Muistikoordinaattori
 • Muistiluotsi
 • Muistineuvoja
 • Muistiohjaaja
 • Musiikkiterapeutti
 • Muu johtava asema
 • Muut
 • Muut esimiehet
 • Myyjä
 • Neuromodulaatiohoitaja
 • Neuvontahoitaja
 • Neuvotteluasiantuntija
 • Nuorisokodinohjaaja
 • Nuoriso-ohjaaja
 • Nuorisotyöntekijä
 • Nuotta-koordinaattori
 • Nuottivalmentaja
 • Näytteenottaja
 • Obduktioapulainen
 • Obduktiopreparaattori
 • Ohjaaja
 • Ohjaamonuorisotyöntekijä
 • Omaishoidon sijaishoitaja
 • Omavalmentaja
 • Operatiivinen päällikkö
 • Opettaja
 • Opetuksen ohjaaja
 • Opetushoitaja
 • Opetuskoordinaattori
 • Opetussuunnittelija
 • Opinto- ja uravalmentaja
 • Opintoasiainkoordinaattori
 • Opiskelijalähettiläs
 • Oppilashoitaja
 • Oppilaskodin johtaja
 • Optikko
 • Optometristi
 • Osastonhoitaja
 • Osastonsihteeri
 • Osastovastaava
 • Osatoim.vastaava Ylihoitaja
 • Osteopaatti
 • Ostopalvelukoordinaattori
 • Ostopalvelusihteeri
 • Palomies
 • Palomies/Perustason ensihoitaja
 • Palvelualue-esihenkilö
 • Palvelualuejohtaja
 • Palvelualuepäällikkö
 • Palvelualueylihoitaja
 • Palveluasiantuntija
 • Palveluavustaja
 • Palveluesihenkilö
 • Palveluesimies
 • Palveluesimies/Päällikkö/Vastaava
 • Palvelujohtaja
 • Palvelukeskuksen johtaja
 • Palvelukodin johtaja
 • Palvelukoordinaattori
 • Palvelukotiohjaaja
 • Palvelukotityöntekijä
 • Palveluneuvoja
 • Palveluohjaaja
 • Palvelupäällikkö
 • Palvelusihteeri
 • Palvelussuhdepäällikkö
 • Palvelutalon johtaja
 • Palveluvastaava
 • Palveluyksikön johtaja
 • Palveluyksikön päällikkö
 • Palveluyksikön vastaava
 • Perehdytyskoordinaattori
 • Perfuusioteknikko
 • Perhehoidon ohjaaja
 • Perhehoitaja
 • Perhekasvattaja
 • Perhekotivanhempi
 • Perhekuntoutuksen ohjaaja
 • Perhelomittaja
 • Perheneuvoja
 • Perheohjaaja
 • Perhepäivähoidon ohjaaja
 • Perhepäivähoitaja
 • Perheterapeutti
 • Perhetoiminnan ohjaaja
 • Perhetyönohjaaja
 • Perhetyöntekijä
 • Perushoitaja
 • Peruskoulun opettaja
 • Perustason ensihoitaja
 • Perusturvajohtaja
 • Piiritarkastaja
 • Potilasasiamies
 • Potilasasiavastaava
 • Potilaskuljettaja
 • Potilaskuljetuspäällikkö
 • Preanalyytikko
 • Professori
 • Projektiasiantuntija
 • Projektiassistentti
 • Projektikoordinaattori
 • Projektipäällikkö
 • Projektisihteeri/-Suunnittelija
 • Projektisuunnittelija
 • Projektityöntekijä
 • Psykiatrinen hoitaja
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Puheenjohtaja
 • Puheterapeutti
 • Puhevammaisten tulkki
 • Päihde- ja läheisohjaaja
 • Päihde- ja mielenterveyspalveluiden päällikkö
 • Päihde- ja mielenterveystyöntekijä
 • Päihdekoordinaattori
 • Päihdesairaanhoitaja
 • Päihdeterapeutti
 • Päihdetyön ohjaaja
 • Päihdetyöntekijä
 • Päivähoitaja
 • Päiväkodin johtaja
 • Päiväkodin opettaja
 • Päiväkotiavustaja
 • Päiväkotityöntekijä
 • Päivätoiminnan ohjaaja
 • Päät. Pääluottamusmies
 • Päätoiminen Tuntiopettaja Th
 • Päätoimittaja/Toimittaja
 • Ratkaisuasiantuntija
 • Ravitsemustyöntekijä
 • Rehtori
 • Rekrytoija
 • Rekrytointiasiantuntija
 • Rekrytointikoordinaattori
 • Rekrytointikäsittelijä
 • Resurssikoordinaattori
 • Resurssiohjaaja
 • Resurssisuunnittelija
 • Resurssivastaava
 • Rikosseuraamustyöntekijä
 • Rokotushoitaja
 • Ryhmäavustaja
 • Ryhmäkoordinaattori
 • Ryhmänohjaaja
 • Ryhmäperhepäivähoitaja
 • Ryhmäpäällikkö
 • Ryhmävalmentaja
 • Röntgenhoitaja
 • Sairaalahuoltaja
 • Sairaanhoitaja
 • Sairaanhoitaja, tiimivastaava
 • Sairaanhoitaja, työhönvalmentaja
 • Sairaanhoitaja/Asiakasvastaava
 • Sairaanhoitaja/hanketyöntekijä
 • Sairaanhoitaja/kätilö
 • Sairaankulj.Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Sairaankuljettaja
 • Sammutusmies
 • Sas-koordinaattori
 • Seksuaaliterapeutti
 • Seurakuntasisar
 • Silmähoitaja
 • Sonograaferi
 • Sosiaalihoitaja
 • Sosiaalikasvattaja
 • Sosiaaliohjaaja
 • Sosiaalisen kuntoutuksen ohjaaja
 • Sosiaalisen kuntoutuksen vastaava
 • Sosiaalitarkastaja
 • Sosiaaliterapeutti
 • Sosiaalityöntekijä
 • Sosionomi
 • SoTe-aluepäällikkö
 • Sovellusasiantuntija
 • Sovelluskehittäjä
 • Sovelluskouluttaja
 • Sovellusneuvoja
 • Sovellussuunnittelija
 • Sovitteluohjaaja
 • Suuhygienisti
 • Suunnittelija
 • Suunnittelupäällikkö
 • Syöpäsairaanhoitaja
 • Tarkastaja Ei Terv.Huollon
 • Tartuntatautihoitaja
 • TE-asiantuntija
 • Tehohoitaja
 • Tehtäväaluepäällikkö
 • Terapiakoordinaattori
 • Terveyden edistämisen koordinaattori
 • Terveyden edistämisen päällikkö
 • Terveyden edistämisen suunnittelija
 • Terveydenhoitaja
 • Terveydenhoitaja / Sairaanhoitaja
 • Terveydenhuollon tarkastaja
 • Terveyskeskusavustaja
 • Terveysmestari
 • Terveysneuvoja
 • Tietohallintoasiantuntija
 • Tietohallintokoordinaattori
 • Tietojärjestelmäsuunnittelija
 • Tietopalvelusihteeri
 • Tietosuoja-asiantuntija
 • Tietosuojavastaava
 • Tiimiesihenkilö
 • Tiimiesimies
 • Tiiminvetäjä
 • Tiiminvetäjä-sairaanhoitaja
 • Tiimityön koordinaattori
 • Tiimivastaava
 • Tiimivastaava/sairaanhoitaja
 • Tilannekeskuspäivystäjä
 • Toiminnanjohtaja
 • Toiminnanohjaaja
 • Toimintaterapeutti
 • Toimintavastaava
 • Toimintayksikön esimies
 • Toimintayksikön päällikkö
 • Toimipaikanpäällikkö
 • Toimipaikkavastaava
 • Toimipisteen vastaava
 • Toimisto yms. sihteeri
 • Toimitusjohtaja
 • Tuetun asumisen ohjaaja
 • Tukiluokan hoitaja
 • Tukipalvelutyöntekijä
 • Tulosaluejohtaja
 • Tuote-/Lääke-esittelijä
 • Tuotehallintakoordinaattori
 • Turva-auttaja
 • Turvakodin ohjaaja
 • Turvallisuus- ja valmiuskoordinaattori
 • Turvallisuuskouluttaja
 • Turvapuhelinpäivystäjä
 • Tutkija
 • Tutkimusapulainen
 • Tutkimusassistentti
 • Tutkimushoitaja
 • Tutkimuskoordinaattori
 • Tutkimusmestari
 • Tutkimussihteeri
 • Tutkimusteknikko
 • Työ- ja opiskeluvalmentaja
 • Työfysioterapeutti
 • Työhyvinvointiasiantuntija
 • Työhyvinvointikoordinaattori
 • Työhyvinvointipäällikkö
 • Työhyvinvointisuunnittelija
 • Työhönvalmentaja
 • Työjärjestelijä
 • Työkykyasiantuntija
 • Työkykykoordinaattori
 • Työllisyyskoordinaattori
 • Työllisyysohjaaja
 • Työnjärjestelijä
 • Työnohjaaja
 • Työpajakoordinaattori
 • Työsuojeluasiantuntija
 • Työsuojelupäällikkö
 • Työsuojelutarkastaja
 • Työsuojeluvaltuutettu
 • Työterveysfysioterapeutti
 • Työterveyshoitaja
 • Työterveyshoitaja / sairaanhoitaja
 • Työterveyssihteeri
 • Työvalmentaja
 • Työvuorosuunnittelija
 • Ultraäänihoitaja
 • Unihoitaja
 • Uraohjaaja
 • Uroterapeutti
 • Vahtimestari
 • Vajaamielishoitaja
 • Valmentaja
 • Valmiusasiantuntija
 • Valmiussuunnittelija
 • Valvoja
 • Valvonta-asiantuntija
 • Valvontakoordinaattori
 • Vammaispalveluohjaaja
 • Vanhainkodin apulaisjohtaja
 • Vanhainkodin johtaja
 • Vapaa-ajan ohjaaja
 • Vapaaehtoistyön koordinaattori
 • Varhaiserityisavustaja
 • Varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Varhaiskasvatuksen avustaja
 • Varhaiskasvatuksen erityisavustaja
 • Varhaiskasvatuksen hoitaja
 • Varhaiskasvatuksen koordinaattori
 • Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Varhaiskasvatuksen ohjaaja
 • Varhaiskasvatuksen opettaja
 • Varhaiskasvatuksen sosionomi
 • Vartija
 • Vastaanottohoitaja/-virkailija
 • Vastaanottosihteeri
 • Vastaava apulaisosastonhoitaja
 • Vastaava asiakasohjaaja
 • Vastaava fysioterapeutti
 • Vastaava hammashoitaja
 • Vastaava hammashuoltaja
 • Vastaava hoitaja
 • Vastaava kehitysvammahoitaja
 • Vastaava laboratoriohoitaja
 • Vastaava lastenhoitaja
 • Vastaava lähihoitaja
 • Vastaava lääkintävahtimestari
 • Vastaava mielisairaanhoitaja
 • Vastaava ohjaaja
 • Vastaava palveluesimies
 • Vastaava palveluneuvoja
 • Vastaava röntgenhoitaja
 • Vastaava sairaanhoitaja
 • Vastaava sairaankuljettaja
 • Vastaava sosiaalityöntekijä
 • Vastaava suuhygienisti
 • Vastaava terveydenhoitaja
 • Vastaava työfysioterapeutti
 • Vastaava työterveysfysioterapeutti
 • Vastaava työterveyshoitaja
 • Vastuualuejohtaja
 • Vastuuhenkilö
 • Vastuusairaanhoitaja
 • Vastuuyksikköjohtaja
 • Vastuuyksikköpäällikkö
 • Vauvatyöntekijä
 • Viestintäkoordinaattori
 • Virikeohjaaja
 • Vuorovastaava
 • Välinehuoltaja
 • Välinehuoltopäällikkö
 • Yhteisökoordinaattori
 • Yhteisötyöntekijä
 • Yhteyspäällikkö
 • Yksikön Esimies/Päällikkö/Vastaava
 • Yksikön johtaja
 • Yksikön päällikkö
 • Yksikön vastaava
 • Yksilövalmentaja
 • Ylempi hammashoitaja
 • Yliassistentti
 • Ylihoitaja
 • Yliopettaja
 • Ylitarkastaja
 • Yöhoitaja
 • Yöohjaaja
 • Yöosastonhoitaja
 • Yöylihoitaja

Ammattiosasto

Suosittelemme että annat Tehyn valita ammattiosastosi työpaikan perusteella

*

*

*

Jäsenmaksutapa *

Työnantajaperintä: helpoin tapa maksaa jäsenmaksu. Työnantaja pidättää jäsenmaksun suoraan palkasta ja tilittää sen Tehylle. Valitsemalla tämän vaihtoehdon Tehy lähettää jäsenmaksuvaltakirjan suoraan työnantajallesi ja työnantaja lähettää tilitystiedot Tehylle.

Maksan itse: voit maksaa jäsenmaksut itse kaikesta veronalaisesta tulostasi. Tehy lähettää sinulle viitesiirrot jäsenmaksun maksamista varten.

*

Yrityksen koko *

Yritysmuoto *

Alkupaiva *

Loppupaiva

Yrittäjyyden lisätiedot

/ 500


Syy *

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan saaminen edellyttää aina jonkin työttömyyskassan jäsenyyttä. Pelkkä liiton jäsenyys ei riitä työttömyysturvan saamiseen. Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenyys ei aiheuttaisi sinulle lisäkuluja, sillä Tehy maksaisi kassan jäsenmaksun puolestasi.

Huomioithan että valtuutus eron ilmoittamisesta koskee vain työttömyyskassan jäsenyyttä.

Lisätietoja

/ 500

Vakuuta antamasi tiedot oikeiksi on pakollinen tieto